1- Arapçanın dünyada en yaygın ikinci dil olduğunu, Müslüman halkların ortak dili özelliğini
ta
şıdığını, din, tarih, kültür ve medeniyetimizin temel kaynaklarının Arapça olduğunu unutmamak
gerekir.
2-Özet dilbilgisi kurallarını özellikle konu
şan bir öğretmenden öğrenmek ve çok pratik yapmak
konu
şma diline değil kurallı yazı diline önem vermek
3- Sık sık sözlü
ğe bakmak sözlük kullanmak
4- Ö
ğrendiğimiz kelimeleri yazmak ve cümle içinde kullanmak böylece daha kalıcı olmalarını
sa
ğlamak
5- Arapça yayın yapan bir radyo veya TV’yi anlamasak da sık sık dinlemek. (Bırakın konu
şsun
dursun bir müddet sonra çalı
şırsanız anlamaya başlayacaksınız.)

6- Dijital TV kartı alarak Arapça yayın yapan bir radyo veya TV’yi kaydedip yazdıktan sonra veya web sayfasından günlük haberleri indirip çözmek veya bilen birine çözdürüp tekrar tekrar
dinlemek
7- Ara sıra Arapça bir gazete veya dergi alıp okumak tercüme etmek
8- Kur’an-ı Kerim’i çok okumak ve tercüme etmeye çalı
şmak
9- Bir müddet sonra Arapça-arapça sözlük kullanmak ve yakın anlamlı kelimeleri ö
ğrenmek
10- Yurt dı
şına gidebiliyorsanız vaktinizin çoğunu yabancılarla geçirmek