1- Arapça dili öğrenildiğinde her şeyden önce insan Rabbinin kendisine göndermiş olduğu kitabı okuyup anlaması mümkün olur. Zira İslam Peygamberi “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” buyurmuştur.

 2- Sevgili Peygamberimizin hadislerini orijinal metinlerinden okuyup anlaması ve o
hadislerdeki prensipleri hayatında uygulaması mümkün olur.

3- Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, İslam ve mezhepler tarihi gibi İslami ilimleri ana
kaynaklarından okuyup ö
ğrenmesi mümkün olur.

Arapça dilini her Müslümanın öğrenmesi gerekir. Çünkü Müslümanların dinlerini doğru
ö
ğrenmeleri için Kur’an’ı ve Sünneti iyi okumaları ve anlamaları gerekir. Kur’an ve hadis ise Arapça diliyle ifade edilmiştir.

4- Düşünce ve fikirlerini Arapça olarak yazıp diğer Müslümanların onlardan faydalanmasını sağlamak mümkün olur.

5- Arap âleminde çıkan gazete ve dergileri okuyup anlaması mümkün olur.

6- Arapça yayın yapan TV ve Radyoları dinleyip Müslümanların haberlerini öğrenmesi
mümkün olur.

7- Dünya üzerinde farklı coğrafyalarda yaşayan Müslüman kardeşleriyle konuşup anlaşmaları ve ortak problemlerine çözümler üretmesi mümkün olur.