Ders 2 (17.10.1988 Pazartesi tarihli ders notu)
Dersin amacı:
1) -mı soru kelimesinin kullanımı
2) Cümlede özne (fail) ve nesne (meful) görevindeki kelimelerin
hareke farklılıklarının öğrenilmesi
3) Bayan ve erkeklere göre fiildeki değişikliğin öğrenilmesi
4)(Beni, seni onu) anlamındaki bitişik zamirlerin kullanımı.