in

Arapça ve Türkçe Aile- Akraba İsimleri

AİLE – AKRABA

Arapça’da bazı akraba isimleri, Türkçe’deki gibi tek kelimeden oluşmaz.

Mesela: yenge, kayın, yeğen, ağabey, abla, görümce, kuzen gibi kelimeler böyledir. Bu kelimeler, açıklamalarla ifade edilir.

Ör: (kocamın kız kardeşi, kocamın erkek kardeşi, büyük kardeşim, ablamın oğlu gibi…)

Kullanım kolaylığı olması açısından bu kelimeleri, aitlik zamirine bitiştirerek göstereceğim.

Bu zamir (harekesiz y harfi) , kelimelerin sonuna eklenerek, son harfi î sesiyle uzatmaya yarar ve “benim” anlamını verir.

 Benim î ـي
 Kalem Kalem قَـلَمٌ
 Benim kalemim, kalemim Kalemî قَـلَمِي

Ayrıca: anne (umm, vâlide), baba (eb, vâlid)

 kız (bint, ibne) ve oğlan (veled, ibn) için iki farklı kelime kullanılabilmektedir. Bu yüzden kullanım çeşitliliği vardır.

Aile fertlerinin ve akrabaların isimleri:

BABA:

 Baba Eb أَبٌ
 Babam Ebî أَبِي
 Babalar Âbâ’ آبَاءُ
 Baba Vâlid وَالِد
 Babam Vâlidî وَالِدِي
 Babalar Vâlidûne وَالِدُونَ

ANNE:

 Anne Umm أُمٌّ
 Annem Ummî أُمِّي
 Anneler Ummehât أُمَّهَات
 Anne Vâlide وَالِدَة
 Annem Vâlidetî وَالِدَتِي
 Anneler Vâlidât وَالِدَات

ANNENİN AKRABALARI:

 Annemin dedesi Ceddu ummî جَدُّ أُمِّي
 Annemin ninesi Ceddetu ummî جَدَّةُ أُمِّي
 Annemin amcası Ammu ummî عَمُّ أُمِّي
 Annemin halası Ammetu ummî عَمَّةُ أُمِّي
 Annemin dayısı Hâlu ummî خَالُ أُمِّي
 Annemin teyzesi Hâletu ummî خَالَةُ أُمِّي

BABANIN AKRABALARI:

 Babamın dedesi Ceddu ebî جَدُّ أَبِي
 Babamın ninesi Ceddetu ebî جَدَّةُ أَبِي
 Babamın amcası Ammu ebî عَمُّ أَبِي
 Babamın halası Ammetu ebî عَمَّةُ أَبِي
 Babamın dayısı Hâlu ebî خَالُ أَبِي
 Babamın teyzesi Hâletu ebî خَالَةُ أَبِي

OĞUL:

 Oğlan Veled وَلَد
 Oğlum Veledî وَلَدِي
 Oğlanlar Evlâd أَوْلَاد
 Oğlan İbn اِبْـن
 Oğlum İbnî اِبْـنِي
 Oğlanlar Ebnâ – Benûn اَبْنَاء – بَنُون

KIZ:

 Kız Bint بِنْت
 Kızım Bintî بِنْتِي
 Kızlar Benât بَنَات
 Kız İbne اِبْنَة
 Kızım İbnetî اِبْنَتِي

ERKEK KARDEŞ:

 Öz erkek kardeş           (ana – baba bir) Şakîk شَقِيقٌ
 Öz erkek kardeşim       (ana – baba bir) Şakîkî شَقِيقِي
 Erkek kardeş Eh أَخ
 Kardeşim                 (yaş belirtilmeden) Ehî أَخِي
 Ağabeyim, abim  (büyük erkek kardeşim) Ehi’l-kebîr أَخِي الْكَبِير
 Erkek kardeşim   (küçük erkek  kardeşim) Ehi’s-sagîr أَخِي الصَّغِير

KIZ KARDEŞ:

 Öz kız kardeş            (ana – baba bir) Şakîka شَقِيقَة
 Öz kız kardeşim        (ana – baba bir) Şakîkatî شَقِيقَتِي
 Kız kardeş Uht أُخْت
 Kardeşim               (yaş belirtilmeden) Uhtî أُخْتِي
 Ablam                 (büyük kız kardeşim) Uhti’l-kebîra أُخْتِي الْكَبِيرة
 Kız kardeşim       (küçük kız kardeşim) Uhti’s-sagîra أُخْتِي الصَّغِيرة
 Kız kardeşin kocası, enişte Zevcu’l-uht زَوْجُ الْأُخْت
 Kız kardeşimin veya ablamın kocası, eniştem Zevcu uhtî زَوْجُ أُخْتِي

YEĞEN – ERKEK KARDEŞİN ÇOCUĞU:

 Erkek kardeş(in) oğlu Veledu’l-eh وَلَدُ الْأَخ
 Erkek kardeşimin oğlu Veledu ehî وَلَدُ أَخِي
 Erkek kardeş(in) oğlu İbnu’l-eh اِبْـنُ الْأَخِ
 Erkek kardeşimin oğlu İbnu ehî اِبْـنُ أَخِي
 Erkek kardeş(in) kızı Bintu’l-eh بِنْتُ الْأَخ
 Erkek kardeşimin kızı Bintu ehî بِنْتُ أَخِي
 Erkek kardeş(in) kızı İbnetu’l-eh اِبْـنَةُ الْأَخِ
 Erkek kardeşimin kızı İbnetu ehî اِبْـنَةُ أَخِي

YEĞEN – KIZ KARDEŞİN ÇOCUĞU:

 Kız kardeş(in) oğlu Veledu’l-uht وَلَدُ الْأُخْتِ
 Kız kardeşimin oğlu Veledu uhtî وَلَدُ أُخْتِي
 Kız kardeş(in) oğlu İbnu’l-uht اِبْـنُ الْأُخْتِ
 Kız kardeşimin oğlu İbnu uhtî اِبْـنُ أُخْتِي
 Kız kardeş(in) kızı Bintu’l-uht بِنْتُ الْأُخْتِ
 Kız kardeşimin kızı Bintu uhtî بِنْتُ أُخْتِي
 Kız kardeş(in) kızı İbnetu’l-uht اِبْـنَةُ الْأُخْتِ
 Kız kardeşimin kızı İbnetu uhtî اِبْـنَةُ أُخْتِي

DEDE:

 Dede, büyükbaba Cedd جَدٌّ
 Dedem, büyükbabam Ceddî جَدِّي
 Dedem (annemin tarafından) Ceddî mine’l-umm جَدِّي مِنَ الْأُمِّ
 Dedem (annemin babası) Ebû ummî أَبُو أُمِّي
 Dedem (babamın tarafından) Ceddî mine’l-eb جَدِّي مِنَ الْأَبِ
 Dedem (babamın babası) Ebû vâlidî أَبُو وَالِدِي

NİNE:

 Nine, büyükanne Cedde جَدَّة
 Ninem, büyükannem Ceddetî جَدَّتِي
 Anneanne (annemin tarafından) Ceddetî mine’l-umm جَدَّتِي مِنَ الْأُمِّ
 Anneannem (annemin annesi) Ummu vâlidetî أُمُّ وَالِدَتِي
 Babaanne (babamın tarafından) Ceddetî mine’l-eb جَدَّتِي مِنَ الْأَبِ
 Babaannem (babamın annesi) Ummu vâlidî أُمُّ وَالِدِي

TORUNLAR:

 Erkek torun Hafîd حَفِيد
 Erkek torunum Hafîdî حَفِيدِي
 Erkek torunlar Ahfâd أَحْفَاد
 Kız torun Hafîde حَفِيدَة
 Kız torunum Hafîdetî حَفِيدَتِي
 Kız torunlar Hafîdât حَفِيدَات

EŞLER:

 Koca, eş, bey Zevc زَوْج
 Kocam, eşim, beyim Zevcî زَوْجِي
 Kocalar, eşler, beyler Ezvâc أَزْوَاج
 Karı, eş, hanım Zevce زَوْجَة
 Karım, eşim, hanımım Zevcetî زَوْجَتِي
 Karılar, eşler, hanımlar Zevcât زَوْجَات

DAYI:

 Dayı Hâl خَال
 Dayım Hâlî خَالِي
 Dayı (annenin erkek kardeşi) Ehu’l-umm أَخُو الْأُمِّ
 Dayım (annemin erkek kardeşi) Ehû ummî أخُو أُمِّي
 Dayı hanımı, yenge Zevcetu’l-hâl زَوْجَةُ الْخَالِ
 Dayımın karısı, yengem Zevcetu hâlî زَوْجَةُ خَالِي
 Dayımın oğlu İbnu hâlî اِبْنُ خَالِي
 Dayımın oğlu Veledu hâlî وَلَدُ خَالِي
 Dayımın kızı İbnetu hâlî اِبْنَةُ خَالِي
 Dayımın kızı Bintu hâlî بِنْتُ خَالِي

TEYZE:

 Teyze Hâle خَالَة
 Teyzem Hâletî خَالَتِي
 Teyze (annenin kızkardeşi) Uhtu’l-umm أُخْتُ الْأُمِّ
 Teyzem(annemin kızkardeşi) Uhtu ummî أُخْتُ أُمِّي
 Teyze kocası, enişte Zevcu’l-hâle زَوْجُ الْخَالَة
 Teyzemin kocası, eniştem Zevcu hâletî زَوْجُ خَالَتِي
 Teyzemin oğlu İbnu hâletî اِبْنُ خَالَتِي
 Teyzemin oğlu Veledu hâletî وَلَدُ خَالَتِي
 Teyzemin kızı İbnetu hâletî اِبْنَةُ خَالَتِي
 Teyzemin kızı Bintu hâletî بِنْتُ خَالَتِي

AMCA:

 Amca Amm عَمٌّ
 Amcam Ammî عَمِّي
 Amca (babanın erkek kardeşi) Ehu’l-vâlid أَخو الْوَالِدِ
 Amcam (babamın erkek kardeşi) Ehû vâlidî أَخُو وَالِدِي
 Amcam (babamın erkek kardeşi) Ehû ebî أَخُو أَبِي
 Amca hanımı, yenge Zevcetu’l-amm زَوْجَةُ الْعَمِّ
 Amcamın karısı, yengem Zevcetu ammî زَوْجَةُ عَمِّي
 Amcamın oğlu İbnu ammî اِبْنُ عَمِّي
 Amcamın oğlu Veledu ammî وَلَدُ عَمِّي
 Amcamın kızı İbnetu ammî اِبْنَةُ عَمِّي
 Amcamın kızı Bintu ammî بِنْتُ عَمِّي

HALA:

 Hala Amme عَمَّة
 Halam Ammetî عَمَّتِي
 Hala (babanın kızkardeşi) Uhtu’l-eb أُخْتُ الْأَبِ
 Halam (babamın kızkardeşi) Uhtu ebî أُخْتُ أَبِي
 Halam (babamın kızkardeşi) Uhtu vâlidî أُخْتُ وَالِدِي
 Halamın kocası, eniştem Zevcu ammetî زَوْجُ عَمَّتِي
 Halamın oğlu İbnu ammetî اِبْنُ عَمَّتِي
 Halamın oğlu Veledu ammetî وَلَدُ عَمَّتِي
 Halamın kızı İbnetu ammetî اِبْنَةُ عَمَّتِي
 Halamın kızı Bintu ammetî بِنْتُ عَمَّتِي

NİŞANLI (ERKEK):

 Nişanlı (erkek) Hatîb خَطِيـبٌ
 Nişanlım (erkek) Hatîbî خَطِيـبِي
 Nişanlı (erkek) Mahtûb مَخْطُوبٌ
 Nişanlım (erkek) Mahtûbî مَخْطُوبِي

NİŞANLI (BAYAN):

 Nişanlı (bayan) Hatîbe خَطِيـبَة
 Nişanlım (bayan) Hatîbetî خَطِيـبَتِي
 Nişanlı (bayan) Mahtûbe مَخْطُوبَة
 Nişanlım (bayan) Mahtûbetî مَخْطُوبَتِي

KAYINPEDER – KAYNATA:

 Kayınpeder, kaynata Ham حَمٌ
 Kayınpederler Ahmâ’ أَحْمَاء
 Kocanın babası, kayınpeder Ebu’z-zevc أَبُو الزَّوْجِ
 Kocamın babası, kayınpederim Ebû zevcî أَبُو زَوْجِي
 Hanımın babası, kayınpeder Ebû’z-zevce أَبُو الزَّوْجَة
 Hanımımın babası kayınpederim Ebû zevcetî أَبُو زَوْجَتِي

KAYINVALİDE – KAYNANA:

 Kayınvalide, kaynana Hamâ(t) حَمَاة
 Kayınvalideler Hamevât حَمَوَات
 Kocanın annesi, kayınvalide Ummu’z-zevc أُمُّ الزَّوْجِ
 Kocamın annesi, kayınvalidem Ummu zevcî أُمُّ زَوْجِي
 Hanımın annesi, kayınvalide Ummu’z-zevce أُمُّ الزَّوْجَة
 Hanımımın annesi, kayınvalidem Ummu zevcetî أُمُّ زَوْجَتِي

KAYINBİRADER:

 Kocanın erkek kardeşi, kayın Ehu’z-zevc أَخُو الزَّوْجِ
 Kocamın erkek kardeşi, kaynım Ehû zevcî أَخُو زَوْجِي

GÖRÜMCE:

 Kocanın kız kardeşi, görümce Uhtu’z-zevc أخْتُ الزَّوْجِ
 Kocamın kız kardeşi, görümcem Uhtû zevcî أخْتُ زَوْجِي

BACANAK:

 Karının erkek kardeşi, bacanak Ehu’z-zevce أَخُو الزَّوْجَةِ
 Karımın erkek kardeşi, bacanağım Ehû zevcetî أَخُو زَوْجَتِي
 Bacanak Silf سِلْفٌ
 Bacanaklar Eslâf أَسْلَاف
 Bacanak Adîl عَدِيلٌ
 Bacanaklar Adâil عَدَائِلُ

BALDIZ:

 Karının kız kardeşi, baldız Uhtu’z-zevce أُخْتُ الزَّوْجَةِ
 Karımın kız kardeşi, baldızım Uhtû zevcetî أُخْتُ زَوْجَتِي

DAMAT:

 Damat Sıhr صِهْرٌ
 Damatlar Ashâr أَصْهَار
 Damadım Sıhrî صِهْرِي
 Kızın kocası Zevcu’l-ibne زَوْجُ الْاِبْنَةِ
 Kızımın kocası Zevcu ibnetî زَوْجُ اِبْنَتِي
 Kızın kocası Zevcu’l-bint زَوْجُ الْبِنْت
 Kızımın kocası Zevcu bintî زَوْجُ بِنْتِي

GELİN:

 Gelin Kenne كَنَّة
 Gelinler Kenâin كَنَائِنُ
 Gelinim Kennetî كَنَّتِي
 Oğlanın  karısı Zevcetu’l-ibn زَوْجَةُ الْاِبْنِ
 Oğlumun karısı, gelinim Zevcetu ibnî زَوْجَةُ  اِبْنِي
 Oğlanın karısı Zevcetu’l-veled زَوْجَةُ الْوَلَد
 Oğlumun karısı, gelinim Zevcetu veledî زَوْجَةُ وَلَدِي

ELTİ:

 Elti Silfe سِلْفَة
 Eltim Silfetî سِلْفَتِي

YENGE:

 Erkek kardeşimin veya ağabeyimin hanımı, yengem Zevcetu ehî زَوْجَةُ أَخِي

Kaynak: https://enisesemagonca.blogspot.com/2012/12/aile-akraba_25.html

gunlukarapca tarafından yazılmıştır.

Sizlere burada günlük hayatınızda kullanacağınız kelime ve cümleleri öğretiyoruz. Böylelikle Arapça'nın büyük bir kısmına hakim olmadan da kendinizi kolaylıkla ifade edebilmenizi ve karşınızdakini anlamanızı hedefliyoruz.. Bizi takip edin Arapça öğrenin..

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Yorumlar

Şeyh Abdullah el Muhaysini’nin dünkü Hutbesi Katil Müslüman olasaydı #NewZealand

Arapça ”Bedelini Ödedi” Kalıbı