Sinirli – عَصَبِىٌّ

 

Bencil – اَنَانِى

 

Atılgan – مِقْدَام