in

Sarf İlmine Giriş

Bir İlme başlamadan önce o ilmin tarifini, mevzusunu ve gayesini bilmemiz gerekir. İlmin tarifi tanımdır, mevzusunu bahis konusudur ve gayesi ise faydası ve sonuçlarıdır.

Sarf İlminin Tarifi; عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ الْكَلِمَةِ مِنْ حَيْثُ الْإِعْلاَلِ وَ الْبِنَاءِ “İlal ve bina bakımından kelimenin hallerinin kendisi ile bilindiği ilimdir” عِلْمٌ kelimesi bilmek demektir. Genel anlamda mezkur olan konu hakkında bilgi demektir.

Sarf İlminin Mevzusu; Tasrif etmektir. Yani Tağyir etmektir. Bir kelimeyi birden fazla sigaya sokarak muhtelif manalar elde etmeyi sağlar.

Sarf İlminin Gayesi; Arapça kelimelerin okunmasını ve yazılmasını hatadan kurtarıp doğru bir şekilde bilinmesidir. Sarf ilmine başlamdan önce, kendisini teşkil eden en önemli yapı taşı olan “Kelime”yi bilmemiz gereklidir. Kelime;Müfred bir manaya konulmuş lafızdır. Kendisinde hades (eylem) manası olan kelime 4 kısıma ayrılır.

  1. Fiil: 5 kısımdır; a) Mazi Fiil, b) Muzari Fiil, c) Emir Fiili, d) Nehy Fiili, e) Taccüb fiili.
  2. Sıfat: 4 kısımdır; a) İsm-i Fail, b) İsm-i Meful, c) Sıfat-ı Müşebbehe, d) İsm-i Tafdil.
  3. Masdar: 5 kısımdır; a) Mimsiz Masdar, b) Mimli Masdar, c) Masdar-ı Bina-i Merre, d) Masdar-ı Bina-i Nev’, e) Mübalağalı masdar.
  4. İsim: 6 kısımdır; a) İsm-i Mekân, b) İsm-i Zaman, c) İsm-i Alet, d) İsm-i Fail, e) İsm-i Tasgir, f) İsm-i Mensub.

Toplamda 20 olan bu sigalara Emsile-i Muhtelife denilir. Aslında 24 tanesi gösterilir. Burada Nehy ve Emir fiillerinde hazır ve gaib sigaları yazılmayıp genel anlamda hades manası belirtilmiştir.

Aksam-ı Semaniye (8 Kısım): Kendisinde 3 asıl harf bulunan fiilin ilk asıl harfine faul fiil, ikinci asıl harfine aynul fiil ve üçüncü asıl harfine lamul fiil denilir.

Aksamı semaniye fiilin 8 kısımda incelendiğini bildirir.

Sülasi Mücerred Salim; Asıl harflerinde hemze, harf-i illet (elif, vav, ya) ve harf-i tad’if (tekrar eden harf) olmayan üç harfli fiillere denilir.

Misal; نَصَرَ gibi.

Sülasi Mücerred Gayru Salim; Asıl harflerinde hemze, harf-i illet (elif, vav, ya) ve harf-i tad’if (tekrar eden harf) olan üç harfli fiillere denilir.

Misal; وَعَدَ gibi.

Rübai Mücerred Salim; Asıl harflerinde hemze, harf-i illet (elif, vav, ya) ve harf-i tad’if (tekrar eden harf) olmayan dört harfli fiillere denilir.

Misal; دَحْرَجَ gibi.

Rübai Mücerred Gayru Salim; Asıl harflerinde hemze, harf-i illet (elif, vav, ya) ve harf-i tad’if (tekrar eden harf) olan dört harfli fiillere denilir.

Misal; وَسْوَسَ gibi.

Sülasi Mezid Salim; Asıl harflerinde hemze, harf-i illet (elif, vav, ya) ve harf-i tad’if (tekrar eden harf) olmayan sülasi mezid fiillere denilir.

Misal; أَكْرَمَ gibi. Sülasi Mezid Gayru Salim; Asıl harflerinde hemze, harf-i illet (elif, vav, ya) ve harf-i tad’if (tekrar eden harf) olan sülasi mezid fiillere denilir. Misal; أَوْعَدَ gibi.

Rübai Mezid Salim; Asıl harflerinde hemze, harf-i illet (elif, vav, ya) ve harf-i tad’if (tekrar eden harf) olmayan rübai mezid fiillere denilir.

Misal; تَدَحْرَجَ gibi.

Rübai Mezid Gayru Salim; Asıl harflerinde hemze, harf-i illet (elif, vav, ya) ve harf-i tad’if (tekrar eden harf) olan rübai mezid fiillere denilir. Misal; تَوَسْوَسَ gibi.

Aksam-ı Seba (7 Kısım); Asıl harflerinde hemze, harf-i illet (elif, vav, ya) ve harf-i tad’if (tekrar eden harf) bulunmayan fiile sahih fiil denilir. Misal; نَصَرَ gibi. Asıl harflerinde hemze bulunan fiile mehmuz denilir. Eğer bu hemze fiilin faul fiilinde ise ona mehmuz-ul fa denilir, misal; أَخَذَ gibi. Eğer bu hemze fiilin aynul fiilinde ise ona mehmuz-ul ayn denilir, misal; سَئَلَ gibi. Eğer bu hemze fiilin lamul fiilinde ise ona mehmuz-ul lam denilir, misal; قَرَأَ gibi. Asıl harflerinde harf-i tad’if (tekrar eden harf) bulunan fiile mudaaf denilir, misal; مَدَّ gibi (aslı مَدَدَ ‘dir). Asıl harflerinde harf-i ille bulunan fiile mutel fiil denilir. Eğer illet harfi fiilin faul fiilinde ise ona Misal veya mutel-ul fa denilir, misal; وَعَدَ gibi. Eğer illet harfi fiilin aynul fiilinde ise ona Ecvef veya mutel-ul ayn denilir, misal; قَاَلَ gibi (aslı قَوَلَ ‘dir). Eğer illet harfi fiilin lamul fiilinde ise ona Nakıs veya mutel-ul lam denilir, misal; غَزَا gibi (aslı غَزَوَ ‘dir). Eğer illet harfi, fiilin aynul fiili ve lamul fiili ise veya faul fiili ve lamul fiili ise o fiile Lefif denilir. Aynul fiili ve lamul fiili harf-i illet olan lefif fiile Lefif ul-Makrun denilir, misal; طَوَى gibi (aslı طَوَىَ ‘dir). Faul fiili ve lamul fiili harf-i illet olan lefif fiile ise Lefif-i Mefruk denilir, misal; وَقَى gibi (aslı وَقَىَ ‘dir).

Aksam-ı SemaniyeSalimGayru Salim
 Sülasi Mücerredنَصَرَوَعَدَ
Sülasi Mezidأَكْرَمَأَوْعَدَ
Rübai Mücerredدَحْرَجَوَسْوَسَ
Rübai Mezidتَدَحْرَجَتَوَسْوَسَ

gunlukarapca tarafından yazılmıştır.

Sizlere burada günlük hayatınızda kullanacağınız kelime ve cümleleri öğretiyoruz. Böylelikle Arapça'nın büyük bir kısmına hakim olmadan da kendinizi kolaylıkla ifade edebilmenizi ve karşınızdakini anlamanızı hedefliyoruz.. Bizi takip edin Arapça öğrenin..

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Yorumlar

Arapça Konuşmanın En Kolay Yolu Ders: 3

Arapçada Zamirler